ภาพกิจกรรม

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 จังหวัดสมุทรสาคร
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่66 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ2560
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่66 
จังหวัดสมุทรสาคร
 งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่66 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ
ปีการศึกษา2560
งานแห่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 2560
 
งานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

Show Your Dream
  งานแห่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
จังหวัดสมุทราคร 2560

  งานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
 การแข่งขันรายการ 
Show Your Dream
กิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน
การประเมินโรงเรียนคุณธรรม
 
 กิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน  การประเมินโรงเรียนคุณธรรม  


Comments