มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

 
 
 
 
 
 

Comments